IROP - Výzva č. 55 - Kulturní dědictví - Integrované projekty CLLD

11.10.2016 12:16

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlašuje 5. října 2016 průběžnou výzvu č. 55 „Kulturní dědictví – integrované projekty CLLD" k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 4.1 " Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu".

Ve výzvě bude možné podpořit revitalizaci vybraných památek - obnova památek, restaurování části památek a mobiliářů, odstraňování přístupových bariér, zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení, rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů, digitalizace památek a mobiliářů, obnova parků a zahrad u souboru památek, modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí; zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů a jejich zpřístupnění (Muzea) a zefektivnění ochrany a využívání knihovních fondů a jejich zpřístupnění (Knihovny).

Zdroj a více informací: IROP

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.