Kanalizace a ČOV

04.05.2016 09:36

K čemu je dotace určena?

  • Podpora zlepšování stavu znečišťování povrchových i podzemních vod komunálními zdroji prostřednictvím:
  1. výstavby splaškové oddílné kanalizace
  2. výstavby, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod

Příklad podporovaných aktivit:

  • rekonstrukce čistírny odpadních vod s cílem zvýšení intenzity čištění odpadních vod a současně navýšení stávající kapacity čištěných vod

Oprávnění žadatelé:

  • kraje, obce a města, svazky obcí na celém území ČR
  • příspěvkové organizace a obchodní společnosti

Výše dotace:

  • až 85% z uznatelných nákladů (u projektů vytvářejících příjmy max. 63,75%)

Zahájení a ukončení příjmu žádostí:

  • příjem žádostí: říjen 2016
  • ukončení žádostí: leden 2017

 

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.