Komunitní nadace Tři brány - výzva v r. 2014

15.08.2014 10:55

Komunitní nadace Tři brány vyhlašuje otevřené grantové řízení pro rok 2014 na udělení nadačních příspěvků z výnosu příspěvku NIF (Nadačního investičního fondu). Částka, která bude rozdělena v grantovém řízení, činí 100 000 Kč. Podpořeny budou projekty v následujících programech:

1. CESTA - podpora veřejně prospěšných projektů malých neziskových organizací (občanských
sdružení a spolků).

2. TRADICE - podpora projektů v oblasti vzdělávání, kultury a volnočasových aktivit

Termín uzávěrky 18. 9. 2014 do 12.00 hodin. Více na www.tribrany.cz/doku.php


Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.