Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji pro období 2017 - 2020

24.01.2017 10:19
  • podávání žádostí: 16.1.2017 – 16.2.2017
  • oblast podpory: vysoká sportovní výkonnost, start v nejvyšších soutěžích ČR jak u mládežnických družstev, tak u „A“ týmů dospělých, účastník Evropských klubových pohárů či nadnárodních soutěží, kolektivní a olympijský sport, regionálně významný sportovní klub s velkou diváckou sledovaností, s mediálním zájmem a vysoce početnou členskou základnou, péče o mládež ve všech věkových kategoriích, partnersky spolupracovat s ostatními kluby v kraji s cílem udržet hráče v Ústeckém kraji, materiální, technické a personální podmínky pro činnost těchto menších mládežnických klubů v jiných městech
  • min. výše dotace: 384 615 Kč
  • max. výše dotace: 3 461 540 Kč
  • oprávnění žadatelé: organizace (sportovní spolky) s hlavní činností zaměřenou na sport a splňující následující podmínky: pevná a historicky daná minulost, vysoká sportovní výkonnost, start v nejvyšších soutěžích ČR jak u mládežnických družstev, tak u „A“ týmů dospělých, účastník Evropských klubových pohárů či nadnárodních soutěží, kolektivní a olympijský sport, regionálně významný sportovní klub s velkou diváckou sledovaností, s mediálním zájmem a vysoce početnou členskou základnou
  • uznatelné náklady: náklad, který není dále definovaný jako neuznatelný, vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti, vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu ve schváleném období realizace a byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce dotace na jeho účetních dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými doklady

Zdroj a více informací zde.

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.