Kraj pomůže euroregionům získat prostředky pro rozvoj měst a obcí

12.05.2016 11:18

Ve středu 11. května se uskutečnil podpis smluv o poskytnutí neinvestiční dotace na činnost a zajištění provozních nákladů v roce 2016 mezi euroregiony Labe a Krušnohoří a Ústeckým krajem. Kraj tak poskytne každému z příjemců dotaci ve výši 150 000 korun. Představitelé kraje a euroregionů při této příležitosti zhodnotili dosavadní vzájemnou spolupráci. Smlouvy za kraj podepsal hejtman Oldřich Bubeníček a za příjemce představitelé euroregionů.

„Pomoc euroregionům ze strany kraje se osvědčila, prostřednictvím projektů, které euroregiony mohou podpořit z eurodotací, se do kraje vrátí prostředky do obcí a tím zlepšují život a prostředí v městech a obcích sdružených v euroregionech,“ řekl v úvodu setkání hejtman Oldřich Bubeníček. Poděkoval rovněž představitelům euroregionů za aktivity v přeshraniční spolupráci, která je stěžejní oblastí práce euroregionů. Vyzdvihl i podíl obcí i na tradičních akcích podporovaných Ústeckým krajem v rámci projektu „Rodinné stříbro“.

Představitelé euroregionů ocenili rovněž vzájemnou spolupráci a podporu. Podle jejich vyjádření je rozdělování dotací z úrovně kraje koncepční, transparentnější a koordinované. Vyjádřili též názor, že prostřednictvím cílených dotací se obraz kraje v očích veřejnosti zlepšuje.

Za kraj se setkání a podpisu smluv spolu s hejtmanem zúčastnil jeho první náměstek Stanislav Rybák a vedoucí odboru strategie, přípravy a realizace projektů Jaroslava Kuszniruková. Euroegion Krušnohoří zastupoval Jiří Hlinka, předseda, a František Bína, jednatel. Euroegion Labe pak při setkání a podpisu reprezentoval Petr Medáček, 1. výkonný místopředseda, a Vladimír Lipský, ředitel.

e

Jednání se zúčastnili (zprava) Jaroslava Kusznikurová a 1. náměstek hejtmana Stanislav Rybák

e
Hejtman vítá Vladimír Lipského, ředitele euroregionu Labe

 

e
Představitelé euroregionu Krušnohoří (zprava): Jiří Hlinka, předseda, a František Bína, jednatel

e
Představitelé euroregionu Labe (zprava): Petr Medáček, 1. výkonný místopředseda, a Vladimír Lipský, ředitel

 

e e

Zdroj

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.