Mezinárodní sítě schválené v 1. výzvě OP URBACT III hledají nové partnery

01.10.2015 10:29

Podpořit výměnu zkušeností mezi evropskými městy, posílit kvalitu strategického řízení a podnítit šíření znalostí ve všech oblastech spojených s udržitelným rozvojem měst. To vše nabízí v tomto programovém období českým městům operační program URBACT III. Ministerstvo pro místní rozvoj pomáhá hledat pro tyto aktivity nové partnery a poskytuje odbornou a metodickou pomoc žadatelům a projektovým partnerům prostřednictvím svého národního kontaktního místa.

Zástupci měst mají nyní znovu příležitost připojit se k mezinárodní síti. Novými partnery jedenadvaceti sítí vybraných v 1. výzvě operačního programu URBACT III se mohou stát města, městské části, organizova­né aglomerace, instituce vlastněné městem, veřejná správa na regionální a národ­ní úrovni, státní univerzity nebo výzkumná centra zapojená do rozvoje měst.

Seznam schválených sítí je k dispozici zde:     https://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/53544b6d-ce9f-4ba8-b960-91ebe55ba598/Brozura_site-prvni-vyzva.pdf?ext=.pdf [PDF, 1.55MB].
 
Informace o první i dalších plánovaných výzvách naleznou žadatelé na stránkách www.urbact.cz     a www.urbact.eu    
 
Pokud máte zájem o připojení se k síti, kontaktujte prosím vedoucí město dané sítě. V případě dalších dotazů se prosím neváhejte obrátit na národní kontaktní místo na emailu eliska.pilna@mmr.cz.

Zdroj: www.dotaceeu.cz

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.