Ministerstvo kultury ČR odbor umění, literatury a knihoven vyhlašuje výběrové dotační řízení v programu „Kulturní aktivity“ na podporu projektů profesionálního výtvarného umění na rok 2015

15.08.2014 10:54

Tematické okruhy (druhy podporovaných aktivit) pro rok 2015: 

1. VÝSTAVNÍ PROJEKTY

2. CELOROČNÍ VÝSTAVNÍ ČINNOST

3. JINÝ PROJEKT

4. ODBORNÁ PERIODICKÁ PUBLIKACE V TIŠTĚNÉ ČI ELEKTRONICKÉ PODOBĚ

5. ODBORNÁ NEPERIODICKÁ PUBLIKACE V TIŠTĚNÉ ČI ELEKTRONICKÉ PODOBĚ

6. DOKUMENTAČNÍ A INFORMAČNÍ ČINNOST

7. PLZEŇ-EVROPSKÉ HLAVNÍ MĚSTO KULTURY 2015


Termín uzávěrky je 30. září 2014.


Více na https://www.mkcr.cz/cz/profesionalni-umeni/granty-a-dotace/vyberova-dotacni-rizeni-na-rok-2015-229697/


Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.