Ministerstvo kultury ČR vydalo výzvu na rok 2015 v rámci podpory projektů profesionálního hudebního umění v oblasti alternativní hudby

15.08.2014 10:50

Tematické okruhy (druhy podporovaných aktivit) pro rok 2015 - hudba alternativní:

1.      Hudební festivaly

2.      Koncertní projekty výjimečné dramaturgické objevnosti

3.      Interdisciplinární projekty s těžištěm v hudebním umění

4.      Tvůrčí dílny, kurzy, soutěže pro děti, mladé umělce a odborníky v oblasti interpretace, skladby,
hudební publicistiky apod.

5.      5a. Příprava vydání hudebních edic, odborných knižních, lexikografických a encyklopedických prací
českých autorů z hudební oblasti

5b. Vydávání hudebních edic, odborných knižních, lexikografických a encyklopedických prací českých autorů z hudební oblasti (vč. realizace v elektronické podobě)

6.      Odborné periodické publikace (časopisy)

7.      Nahrávání, výroba, rozmnožování, sdělování zvukových a zvukově - obrazových záznamů s českou
dramaturgicky objevnou, uměleckou a výrazně nekomerční hudbou

8.      Hudebně informační a dokumentační činnost

9.      Hudební konference

10.  Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015

Termín uzávěrky je 30. 9. 2014


https://www.mkcr.cz/cz/profesionalni-umeni/granty-a-dotace/vyberova-dotacni-rizeni-na-rok-2015-229697/


Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.