Ministerstvo kultury ČR vyhlašuje výběrové dotační řízení na rok 2015

05.09.2014 08:44

MINISTERSTVO KULTURY  (dále "ministerstvo") odbor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií vyhlašuje výběrové dotační řízení na rok 2015 na projekty zaměřené na činnost spolků a pobočných
spolků (včetně zvláštních organizací pro zastoupení zájmů České republiky v mezinárodních nevládních organizacích) podporující kulturní aktivity v oblasti movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií.

Z této oblasti jsou dotace udělovány v těchto okruzích:

1.      Prezentace, popularizace a ochrana movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií včetně aktivit určených na podporu hendikepovaných: např. vytváření vzdělávacích programů, virtuálních výstav a
haptických expozic, vydávání speciálních průvodců a publikací určených sluchově a zrakově postiženým,

2.      Zajišťování informačního servisu a komunikace v oboru muzejnictví, organizace a účast na seminářích, školeních, kolokviích apod., zaměřených na ochranu movitého kulturního dědictví a
s tím související vědní obory, sbírkotvornou činnost, výzkum a vývoj, s celostátním nebo mezinárodním významem,

3.      Dokumentace historie spolkového života s vazbou k regionu: vytváření tematických expozic, vydávání tematických tiskovin, restaurování hmotných dokladů místního spolkového života
apod.

Termín uzávěrky: 31. 10. 2014

Více na https://www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/muzea-galerie-a-ochrana-moviteho-kulturniho-dedictvi/granty-a-dotace/program-kulturni-aktivity---podprogram-d-178176/

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.