Ministerstvo kultury - Odbor umění, literatury a knihoven vyhlašuje pro rok 2014 2. kolo výběrového dotačního řízení VEŘEJNÉ INFORMAČNÍ SLUŽBY KNIHOVEN PODPROGRAM Č. 2 (MIMOŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KNIHOVNÍKŮ)na poskytnutí dotací pro:

13.05.2014 10:05

- provozovatele knihoven evidovaných podle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

- öbčanská sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, a pro spolky podle  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora

Žádosti je možné podat do 30. května 2014

Více na https://www.mkcr.cz/cz/literatura-a-knihovny/granty-a-programy/oblast_knih/podminky-programu-visk-2---9-pro-rok-2014---2--kolo-218790/


Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.