Ministerstvo práce a sociálních věcí - výzva č. D5 OP LZZ - prioritní osa 3 - oblast podpory 3.1

22.05.2014 11:51

Ministerstvo práce a sociálních věcí - výzva č. D5 OP LZZ - prioritní osa 3 - oblast podpory 3.1

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Odbor implementace fondů Evropské unie, vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Téma Sociální integrace a služby; Oblast podpory 4.3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb . Výzva je zaměřena na podporu změny přístupu k lidem s duševním onemocněním a jejich integraci na trh práce a do společnosti. Jedním z cílů výzvy je i zpřístupnění sociálních služeb této cílové skupině, byť jde o
služby, které nejsou této cílové skupině primárně určeny.

Termín ukončení výzvy: 16. 6. 2014 12.00 hodin

Více na https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Vyzvy-a-akce-(1)/OP-LZZ/Vyzva-c-D5-OP-LZZ-prioritni-osa-3-oblast-podpory-3


Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.