Ministerstvo práce a sociálních věcí - výzva č. D6 OP LZZ GP 3.3 - Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

22.05.2014 11:49

Ministerstvo práce a sociálních věcí - výzva č. D6 OP LZZ  GP 3.3 - Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

Globálním cílem výzvy č. D6 je posílení pracovní integrace osob ohrožených sociálním vyloučením či sociálně vyloučených, odstraňování bariér znesnadňujících jejich rovnocenný vstup a udržení se na trhu práce.

Termín ukončení výzvy: 30. květen 2014 v 12:00

Více na https://www.esfcr.cz/vyzva-d6


Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.