Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo dne 29.11.2013 výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace na rok 2014 z podprogramu Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů.

20.01.2014 11:45

 
 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo dne 29.11.2013 výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace na rok 2014 z podprogramu Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů.

Cílem podprogramu je zajistit státní podporu investičních a neinvestičních záměrů při odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů a v budovách s pečovatelskou službou náležících do komplexních řetězců bezbariérových tras obcí a měst.

Příjemcem dotace je výhradně obec, jejíž záměry bezbariérových tras v podobě projektů byly schváleny Řídícím výborem Národního rozvojového programu mobility pro všechny.

Více informací naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Programy-Dotace/Podpora-pro-odstranovani-barier-v-budovach-pro-(1)

Žádost o podporu je možné podat do 17. února 2014.


 


 

 
Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.