Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo výzvu na podporu neziskového sektoru

15.08.2014 10:58

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo výzvu Programu podpory nestátních neziskových organizací. Ty mohou předkládat pro rok 2015 žádosti v pěti následujících oblastech:

Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb; ochrana spotřebitele a ochrana nájemních vztahů; udržitelný rozvoj cestovního ruchu na celostátní úrovni; udržitelný rozvoj na místní a regionální úrovni a podpora činnosti Horské služby ČR.

"Chceme podpořit zajímavé projekty z pěti oblastí podpory, které svým zaměřením odpovídají působnosti ministerstva. Maximální výše dotace může dosáhnout sedmdesáti procent celkových nákladů schváleného projektu," řekla ministryně Věra Jourová. Hlásit se mohou nestátní neziskové organizace se sídlem v České
republice - občanské sdružení, zájmové sdružení právnických osob, obecně prospěšná společnost, nadace a nadační fondy.

Žádosti budou přijímány do 30. září 2014.


Více informací naleznou zájemci na www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Programy-a-dotace/Dotace-pro-nestatni-neziskove-organizace-2015

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.