Ministerstvo průmyslu a obchodu – OPPI - program Potenciál

16.06.2014 14:54

1) Program Potenciál - výzva III - II. prodloužení

Program Potenciál pomáhá podnikatelským subjektům zavádět a rozšiřovat kapacity potřebné pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Podporu je možné získat na investice do zřízení nebo rozšíření vývojového centra (oddělení) zaměřeného na výzkum a vývoj výrobků nebo technologií, a to
včetně vývoje specifického softwaru nutného pro inovaci výroby, který je nedílnou součástí výrobků nebo technologií. Centrum by mělo přispívat k zavádění technologicky nových nebo inovovaných produktů, produkčních řad, výrobních procesů a technologií. Musí však existovat reálný předpoklad, že
výsledky práce centra budou skutečně použity ve výrobě.

Příjem elektronických registračních žádostí o poskytnutí dotace byl zahájen 10. června 2014 ve 12:00 hod. prostřednictvím internetové aplikace eAccount. Příjem registračních žádostí končí 10. července 2014 ve 12:00 hod. Příjem plných žádostí probíhá od 10. června 2014 od 12:00 hod. do 19. srpna 2014 do
12:00 hod.
Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 1 mld. Kč.


Více na https://www.czechinvest.org/potencial-vyzva-iii-ii-prodlouzeni

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.