Ministerstvo průmyslu a obchodu – OPPI - program Rozvoj

16.06.2014 14:55

2) Rozvoj - Výzva III - III. prodloužení

Program Rozvoj napomáhá dotacemi do technologického vybavení urychlit  rozvoj malých a středních podniků. Pomocí investic do moderních technologií program podněcuje rozvoj firem ve vybraných regionech a odvětvích české ekonomiky. Projekt musí být realizován na území regionů se soustředěnou
podporou státu vymezených v příloze usnesení vlády č. 141/2010, a na území regionů s vyšší mírou nezaměstnanosti dle metodiky uvedené v programu. Podporované regiony pro tuto výzvu jsou uvedeny v příloze č. 3. Žádost o podporu lze předkládat v době, která je stanovena ve Výzvě.

Příjem registračních žádostí probíhá od 16. 6. 2014 od 12hod. do 16. 7. 2014. do 12hod. Příjem plných žádostí probíhá od 16. 6. 2014 od 12hod. do 1. 9. 2014 do 12hod. Projekt lze realizovat od data přijatelnosti projektu do 31. 8. 2015. Upozornění: Výzva bude vyhlášena podmínečně. Rozhodnutí o
poskytnutí dotace budou vydávána v závislosti na uvolňování finančních
prostředků nedočerpaných z programů OPPI.

Více na https://www.czechinvest.org/rozvoj-vyzva-iii-iii-prodlouzeni
  

V minulých dnech byly na webových stránkách Agentury CzechInvest přidány nové přílohy týkající se plánované výzvy v programu Rozvoj. První přílohou je Formulář finanční analýzy sloužící k vyplnění ekonomických údajů potenciálních žadatelů. Žadatelé mohou předběžně vyplněním výpočtové části sami zjistit, zda splňují ekonomickou přijatelnost. Dále byla zveřejněna příloha s názvem
Návod pro vyplnění formuláře pro subjekty s DE, která obsahuje návod vyplnění Formuláře finanční analýzy pro subjekty, které vedou daňovou evidenci.


Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.