Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu (č.53)

10.04.2014 12:10

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu (č.53)  k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání.

Podporovaná aktivita podle Prováděcího dokumentu OP VK

Podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení.

V rámci této podporované aktivity budou podpořeny pouze následující aktivity:

Aktivita A12:

Rozšíření spektra forem a metod vzdělávání v oblasti zdravého životního stylu a dopravní výchovy pro žáky základních a středních škol na území Ústeckého kraje.

Datum ukončení výzvy: 13. 5. 2014 ve 13:00 hod.

https://www.op-vk.cz/cs/zadatel/vyzvy-op-vk/vyzvy-op-vk/nove-vyzvy/vyzvy-ipo/vyhlaseni-vyzvy-k-predkladani-individualnich-projektu-ostatnich-oblast-podpory-1-1-zvysovani-kvality-ve-vzdelavani.html


Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.