Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu (č. 54)

10.04.2014 12:29

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu (č. 54) k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání.

Cílem oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání je zvýšení kvality počátečního vzdělávání.

Popis podporovaných aktivit oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání (dle Prováděcího dokumentu)

Podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení.

Spolupráce institucí počátečního vzdělávání se státní správou a samosprávou s možností uplatnění inovativních forem spolupráce včetně zapojení škol do komunitního rozvoje.


Spolupráce institucí počátečního vzdělávání s aktéry na trhu práce (včetně zahraničních) s možností uplatnění inovativních forem spolupráce.

Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků v počátečním vzdělávání.

V rámci těchto podporovaných aktivit budou podpořeny následující podaktivity:


Podaktivita 1 Realizace praktického vyučování

Podaktivita 2 Studentské minipodniky na ZŠ a SŠ

Datum ukončení výzvy: 13. 5. 2014 ve 13:00 hod.

https://www.op-vk.cz/cs/zadatel/vyzvy-op-vk/vyzvy-op-vk/nove-vyzvy/vyzvy-ipo/vyhlaseni-vyzvy-k-predkladani-individualnich-projektu-ostatnich-oblast-podpory-1-1-zvysovani-kvality-ve-vzdelavani-1.html


Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.