Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu (č. 55)

10.04.2014 12:32

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu (č. 55) k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání. 

Cílem oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání je zvýšení kvality počátečního vzdělávání.

Popis podporované aktivity oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.

V rámci této podporované aktivity budou podpořeny pouze následující aktivity:

Aktivita A) Podpora zapojení rodilých mluvčí ze zemí EU1 s odbornou kvalifikací pro výuku cizích jazyků a/nebo zapojení rodilých1 mluvčí bez odborné kvalifikace

Aktivita B) Příprava projektů internacionalizace škol a zavádění metody CLIL

Součástí výzvy je příloha č. 5 Metodický výklad výzvy, který více vymezuje a specifikuje podporovanou
aktivitu, používané pojmy a požadavky na jednotlivé aktivity.

Datum ukončení výzvy: 16. 5. 2014 ve 13:00 hod.


https://www.op-vk.cz/cs/zadatel/vyzvy-op-vk/vyzvy-op-vk/nove-vyzvy/vyzvy-ipo/vyhlaseni-vyzvy-k-predkladani-individualnich-projektu-ostatnich-oblast-podpory-1-1-zvysovani-kvality-ve-vzdelavani-2.html

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.