Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - výzva k podávání návrhů společných česko-polských výzkumných projektů s dobou řešení 2016 - 2017

13.04.2015 15:06

V rámci aktivity mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY a v souladu se Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vědeckotechnické spolupráci, podepsané ve Vroclavi dne 13. ledna 2000 vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu k podávání návrhů společných česko-polských výzkumných projektů s dobou řešení 2016-2017.

Cílem aktivity MOBILITY je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu.

Výzkumné projekty podporované v rámci aktivity MOBILITY jsou zpravidla dvouleté. Podpora projektů spočívá ve financování cestovních a pobytových nákladů výzkumných pracovníků cestujících do zahraničí, kdy vysílající strana hradí náklady na dopravu řešitele projektu do místa jeho pobytu ve státě přijímající strany a zpět (vč. nákladů na cestovní pojištění) a přijímající strana jeho pobytové náklady (ubytování, stravné, kapesné). V rámci aktivity MOBILITY není podporována účast výzkumných pracovníků na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních konaných v partnerských státech, pokud účast na těchto setkáních přímo nesouvisí s řešením společného výzkumného projektu.

Přijímají se návrhy společných česko-polských výzkumných projektů s dobou řešení od 1. ledna 2016 - 31. prosince 2017 ze všech vědních oblastí.

MŠMT poskytne na řešení 1 společného výzkumného projektu podporu o maximální výši 100 000 Kč/ rok. V rámci aktivity MOBILITY budou podporovány:

  • krátkodobé pobyty o délce trvání 1-15 dní
  • dlouhodobé pobyty o délce trvání 1-3 měsíce

Uchazečem o podporu může být pouze výzkumná organizace.

Termín odevzdání návrhu projektu: do 10. června 2015, 24:00 hodin.

Více informací na stránkách MŠMT.

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.