Ministerstvo vnitra - výzva pro ÚSC

16.05.2013 11:50

Od 15. dubna do 9. srpna 2013 lze předkládat projektové žádosti do výzvy Ministerstvo vnitra v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost »Zvýšení kvality řízení lidských zdrojů a optimali-zace chodu úřadů a územních samosprávných celků«.

Výzva je určena mj. i svazkům, asociacím a sdružením ÚSC. Alokace výzvy je 700 mil. Kč.

Více: www.osf-mvcr.cz/vyzvy/b6-otevrena-do-9-8.

 

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.