Ministerstvo zdravotnictví ČR

10.04.2014 12:05

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje dne 3. 4. 2014 výzvu k předkládání Žádostí o poskytnutí grantu projektů do Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni, OPATŘENÍ A, v rámci Programu CZ11 "Iniciativy v oblasti veřejného zdraví" financovaného z Norských fondů 2009-2014. Výzva je zaměřena na hledání partnerů pro přípravu a realizaci projektů, které budou realizovány v rámci plánovaných otevřených výzev č. 1 a č. 2 a výzvy pro Malá grantová schémata 1 a 2.

Předmětem výzvy je podpora následujících aktivit:

Jednorázové nebo krátkodobé iniciativy k hledání partnerů.

  • studijní a pracovní cesty
  • pracovní bilaterální setkání s výměnou informací, s organizací užší spolupráce nebo konkrétních společných aktivit
  • účast nebo společná účast na mezinárodních akcích s cílem navazování a posilování kontaktů
  • sběr dat, tvorba studií a přehledů k prohloubení informovanosti o bilaterálním rozměru spolupráce mezi subjekty v ČR a subjekty v donorské zemi
  • účast na kontaktních seminářích, konferencích a workshopech s cílem navazování a posilování kontaktů
  • organizace seminářů, konferencí a workshopů s cílem navazování a posilování kontaktů
  • příprava Žádosti o poskytnutí grantu a s ní spojené dokumentace ve spolupráci se subjektem / subjekty z donorské země
https://www.mzcr.cz/Unie/dokumenty/vyzva-fondu-pro-bilateralni-spolupraci_8902_2459_8.html

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.