Ministerstvo zdravotnictví ČR - Národní program řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2015

10.09.2014 09:00

Ministerstvo zdravotnictví České republiky (MZ ČR) - sekce pro ochranu a podporu veřejného zdraví vyhlašuje výběrové řízení k dotačnímu programu "Národní program řešení problematiky HIV/AIDS" pro rok 2015.

Témata:

1. Zajištění anonymního a bezplatného HIV testování a poradenství poskytovatelem zdravotních služeb a poskytovatelem zdravotních služeb v zařízeních sociální péče.

2. Preventivní edukační a intervenční aktivity v problematice HIV/AIDS realizované zejména v rizikově se chovajících populačních skupinách a populaci adolescentů.

 Termín: 30. 9. 2014

Více na https://www.mzcr.cz/obsah/narodni-program-reseni-problematiky-hiv/aids_3184_1.html 

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.