Ministerstvo zemědělství chystá dotační programy pro zmírnění krize v mléčném sektoru a sektoru chovu prasat

17.05.2016 15:23

Nové podpory z národních zdrojů učených chovatelům skotu, prasat a drůbeže připravuje i letos Ministerstvo zemědělství ČR (MZe). Mléčný sektor a sektor chovu prasat totiž čelí nejtěžší krizi od vstupu České republiky do EU. MZe se rozhodlo využít maximum možností pro podporu živočišné výroby. V minulých týdnech byly chovatelům dojnic a prasnic vyplaceny mimořádné kompenzační platby s rozpočtem 604 milionů korun a nyní MZe spouští nové národní podpory na kvalitu u mléka a zlepšení životních podmínek dojnic za 850 milionů korun, u nichž museli zájemci o podporu podat nejpozději do 29. dubna 2016 takzvanou předžádost. Povinnost podat předžádost je dána pravidly EU, ale nezavazuje k podání vlastní žádosti o dotaci.

Ministerstvo zemědělství již zahájilo nové dotační programy pod označením 19. Podpora na účast producentů a zpracovatelů zemědělských produktů v režimech jakosti Q CZ, který je určený pro producenty a zpracovatele mléka, a 20. A. Zlepšení životních podmínek v chovu dojnic, určený pro chovatele k zajištění nadstandardní pohody zvířat. Chovatelé a zpracovatelé museli zaregistrovat svůj zájem o tyto podpory v podobě podání předběžných žádostí do 29. 4. 2016. Od 13. do 28. června 2016 pak bude možnost podávat žádosti o podporu na kompenzaci dopadů sucha na úrodu v roce 2015, která se díky vazbě na chovy skotu u krmných plodin (kukuřice a trvalé travní porosty) týká také živočišné výroby. Dotační program 20. by se měl brzy dočkat rozšíření a vedle stávající pohody dojnic podpořit nadstandardní podmínky i pro tzv. „masný“ skot, prasata a drůbež. Podpory pohody drůbeže jsou již odeslány ke schválení Evropské komisi a lze očekávat jejich schválení v příštích měsících, následně bude zváženo zavedení do praxe ještě letos. V případě prasat a tzv. „masného skotu“ jsou podpory ve fázi příprav podkladů a kalkulací sazeb podpor, která probíhá ve spolupráci s Ústavem zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) a chovatelskými spolky, které musí předcházet dalšímu schvalování.

Zdroj

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.