Ministerstvo zemědělství - Podpora prevence před povodněmi III

02.03.2015 14:39

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje dotační program "Podpora prevence před povodněmi III". Cílem třetí etapy je realizace technických protipovodňových opatření v letech 2014 - 2019 efektivních preventivních protipovodňových opatření v záplavových územích.

Budou upřednostňována opatření směřující ke zvýšení retence, tedy realizace řízených rozlivů povodní, budování poldrů a vodních nádrží s retenčními prostory. Zejména budou podporována chybějící opatření v oblastech s potenciálně významným povodňovým rizikem vymezených podle tzv. povodňové směrnice 2007/60/ES. Pokud budou v rámci programu 129 260 navrhována opatření snižující objem záplavového území, musí být současně navržena opatření zaměřená na zřizování retenčních prostorů, jimiž bude snížení objemu inundací kompenzováno.

Program 129 260 je rozdělen na čtyři podprogramy:

  • 129 262 „Podpora projektové dokumentace pro územní řízení“,  
  • 129 263 „Podpora projektové dokumentace pro stavební řízení“,
  • 129 264 „Podpora protipovodňových opatření s retencí" a
  • 129 265 „Podpora protipovodňových opatření podél vodních toků“

Příjem žádostí:

  • do 31.3.2015 pro akce, jejichž financování žadatel uvažuje zahájit v roce 2015
  • do 31.10.2015 pro akce, jejichž financování žadatel uvažuje zahájit v roce 2016

Příjemci podpory:

  • státní podniky Povodí, Lesy ČR, státní podnik, obce
  • žadatelé se liší podle předmětu podpory

Podmínkou pro poskytnutí dotace je zvýšení objemu ochranného retenčního prostoru tak, aby navýšení tvořilo min. 10% z celkového objemu nádrže před rekonstrukcí.

Více informací zde.

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.