Ministerstvo zemědělství vyhlašuje prostřednictvím Odboru vodovodů a kanalizací výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu 129 250 „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“.

07.11.2014 11:00

Žadatelem mohou být obce do 1 000 obyvatel, svazky obcí, ve kterých je obec do 1 000 obyvatel.

Žádosti o podporu v rámci programu 129 250 jsou přijímány od 15. října 2014 do 28. listopadu 2014 do 15:00. Více na
https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/vodovody-a-kanalizace/




Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.