Ministerstvo životního prostředí podpoří ozdravné pobyty dětí 40 miliony korun

26.11.2014 09:06

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje 4. výzvu pro předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší. Žádosti lze předkládat v období od 24. listopadu 2014 do 30. ledna 2015. Alokovaná částka činí 40 mil. Kč.

Prostředky budou poskytnuty úspěšným žadatelům na realizaci ozdravných pobytů pro žáky mateřských a základních škol pocházejících z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší; vymezení těchto lokalit je přílohou výzvy.
Přílohou výzvy je i seznam lokalit s vyhovující kvalitou ovzduší, v nichž musí být ozdravný pobyt realizován. Podpora je poskytována na pobyt o délce 5-15 dní, uskutečněný od listopadu 2015 do dubna 2016 a od
listopadu 2016 do dubna 2017. Stejně jako v předchozích letech je nedílnou součástí pobytu environmentální výchova.

Více informací naleznete na https://www.sfzp.cz/clanek/193/2438/ministerstvo-zivotniho-prostredi-podpori-ozdravne-pobyty-deti-40-miliony-korun/

Mapa oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší https://www.sfzp.cz/ke-stazeni/631/15920/detail/mapa-oblasti-se-zhorsenou-kvalitou-ovzdusi---4-vyzva---prilohy-xi-priloha-4/

Mapa oblastí s vyhovující kvalitou ovzduší https://www.sfzp.cz/soubor-ke-stazeni/53/15912-oedn_vyzva_4_priloha_5_mapa_20141119.png
(zde může být pobyt realizován)


Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.