Ministerstvo životního prostředí (prostřednictvím SFŽP) vyhlašuje LXII. výzvu - pro oblast podpory 2.2 - Omezování emisí

13.05.2014 10:04

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky LXII. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí
(OPŽP) v prioritní ose 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí, oblasti podpory 2.2 Omezování emisí.

Žádosti o podporu v rámci LXII. výzvy jsou přijímány od 17. dubna do 30. června 2014.

https://www.opzp.cz/clanek/254/2264/lxii-vyzva---pro-oblast-podpory-2-2---omezovani-emisi/ ; https://www.opzp.cz/sekce/335/aktualni-vyzvy/


Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.