MŽP vyhlašuje prostřednictvím SFŽP ČR LVIII. výzvu

11.03.2014 08:17

Žádosti o podporu v rámci LVIII. výzvy jsou přijímány od 5. března do 15. dubna 2014 v následujících oblastech podpory:

Oblast podpory 1.3 Omezování rizika povodní

  • 1.3.1. Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany

Oblast podpory 2.2 Omezování emisí
Oblast podpory 4.1 - Zkvalitnění nakládaní s odpady

Oblast podpory 4.2 - Odstraňování starých ekologických zátěží
Oblast podpory 6.1 - Implementace a péče o území soustavy Natura 2000
Oblast podpory 6.2 - Podpora biodiverzity
Oblast podpory 6.3 - Obnova krajinných struktur
Oblast podpory 6.4 - Optimalizace vodního režimu krajiny
Oblast podpory 6.5 - Podpora regenerace urbanizované krajiny
Oblast podpory 6.6 - Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod

Více informací naleznete na https://www.opzp.cz/clanek/254/2229/tri-nove-vyzvy-opzp/    


Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.