Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státnío fondu životního prostředí České republiky výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory OPŽP

02.02.2015 08:01

 Ministerstvo životního prostředí prodtřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR vyhlašuje výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci operačního programu Životní prostředí.

 
Výzva se vztahuje na individuální projekty (celkové náklady projektu do 50 mil. EUR včetně DPH).
 

Oblasti podpory:
  • Prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie
  1. 3.1 Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny
  2. 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry
  • Prioritní osa 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží
  1. 4.1 Zkvalitnění nakládaní s odpady
  • Prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny
  1. 6.2 Podpora biodiverzity
  2. 6.3 Obnova krajinných struktur
  3. 6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny
  4. 6.6 Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod
Více informací je uvedeno ve výzvě zde a na této adrese: https://www.opzp.cz/clanek/254/2468/lxiv-vyzva/
 
Žádosti o podporu v rámci prioritních os 3, 4 a 6 jsou přijímány od 2. února 2015 do 19. března 2015.
 
Žadatelem mohou být: obce, města, svazky obcí, kraje, ..., dle Implementačního dokumentu.
Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.