MK ČR - oblast literatury - výzva na rok 2015

13.10.2014 08:39

Oddělení literatury a knihoven MK ČR vypisuje pro rok 2015 a roky 2015−2017 (víceleté projekty) výběrová dotační řízení: 1) v oblasti podpory vydávání literárních a literárně-kulturních periodik v tištěné a elektronické podobě, 2) v oblasti podpory literárních akcí a ostatní literární činnosti, 3) v oblasti podpory vydávání knih v tištěné podobě.

Literární periodika a akce: termín uzávěrky je 31. října 2014

Knihy: termín uzávěrky je 31. října 2014

https://www.culturenet.cz/aktuality/mk-cr-oblast-literatury-vyzva-na-rok-2015/n:15832/


Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.