MK ČR - Podpora projektů profesionálního hudebního umění v oblasti klasické hudby - výzva na r. 2015

15.08.2014 10:51

Tematické okruhy (druhy podporovaných aktivit) pro rok 2015 - hudba klasická:

1. Hudební festivaly
2. Koncertní akce v oblasti české soudobé hudby v kontextu se zahraniční soudobou tvorbou
3. Koncertní akce v oblasti autentické interpretace české staré hudby v kontextu se zahraniční starou tvorbou
4. Koncertní akce výjimečné dramaturgické objevnosti s regionálním významem (i v rámci festivalu či cyklu)
5. Kontinuální činnost stálých profesionálních souborů
6. Interdisciplinární projekty s těžištěm v hudebním umění
7. Tvůrčí dílny, kurzy, soutěže pro děti, mladé umělce a odborníky v oblasti interpretace, skladby, hudební publicistiky apod.
8a. Příprava vydání hudebních edic, odborných, knižních, lexikografických 
8b. Vydávání hudebních edic, odborných, lexikografických a encyklopedických
prací českých autorů z hudební oblasti
9. Odborné periodické publikace (časopisy)
10. Nahrávání, výroba, rozmnožování, sdělování zvukových a zvukově - obrazových záznamů s dramaturgicky objevnou, umělecky a historicky významnou a výrazně nekomerční hudbou
11. Hudebně informační a dokumentační činnost
12. Hudební konference
13. Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015

Termín uzávěrky je 30. 9. 2014.

Více na https://www.mkcr.cz/cz/profesionalni-umeni/granty-a-dotace/vyberova-dotacni-rizeni-na-rok-2015-229697/


Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.