MMR - Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2017

24.10.2016 14:28

Cílem podprogramu je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Podprogram předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi. Příjemci podpory jsou vymezeni a specifikováni pro jednotlivé dotační tituly zvlášť. Obecně se však jedná o obce či svazky obcí.

Podprogram je členěn na pět dotačních titulů (DT):
DT č. 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
DT č. 2 - Podpora zapojení generací do komunitního života v obci
                A - Podpora vybudování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku
                B - Podpora obnovy a údržby venkovské zástavby a občanské vybavenosti
DT č. 3 - Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova
DT č. 4 - Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci
DT č. 5 - Podpora obnovy místních komunikací

Rozhodnutím ministryně č. 81/2016 byly schváleny Zásady podprogramu a vyhlášení výzvy k předkládání žádostí.
Žádosti je možné podávat od 18.10.2016. Ukončení příjmu žádostí: 30.12.2016 (do 12 hodin).

    Zásady podprogramu [PDF, 376.37KB]
    Příloha č. 1 - Prohlášení účastníka podprogramu [MS Word, 48.75KB]
    Příloha č. 2 - Formulář EDS/ISPROFIN [MS Excel, 52.84KB]
    Příloha č. 3 - Finanční vypořádání dle vyhlášky č. 367/2015 Sb. [MS Excel, 33.99KB]
    Příloha č. 4 - Soupis účetních dokladů [MS Excel, 36.17KB]
    Příloha č. 5 - Vyúčtování pro ZVA [MS Excel, 40.55KB]

    Výzva k předkládání žádostí o dotaci [PDF, 153.91KB]

Kontaktní osoba pro DT č. 1-4: Ing. Miroslava Tichá, tel.: 234 154 189, e-mail: miroslava.ticha@mmr.cz

Upozornění: Podatelna MMR bude pro příjem žádostí dne 30.12.2016 otevřena do 12.00 hod.

Zdroj

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.