MMR podpoří bezbariérové přístupy 20 miliony korun

06.12.2016 09:46

Celkem dvaceti miliony korun hodlá Ministerstvo pro místní rozvoj v příštím roce pomoci městům a obcím v odstraňování bariér. O dotace z nového programu Bezbariérové obce 2017 je možné žádat od dnešního dne až do 31. ledna 2017.

„Věřím, že naše podpora pomůže mnoha lidem odstranit obtížnosti, které jsou spojeny s omezením dostat se například do budov městských a obecních úřadů,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
 
Program Bezbariérové obce od roku 2017 je obsahově specifikován tak, aby byl plněn cíl Vládního plánu financování Národního rozvojového plánu mobility pro všechny na období 2016 – 2025. Cílem tohoto plánu a tudíž i náplní dotačního programu je zajistit podporu komplexního řešení bezbariérových tras v obcích. „Jedná se zejména o odstraňování bariér při vstupu do budov, zajištění bezbariérového pohybu po budovách a budování bezbariérového WC,“ vysvětluje ministryně Šlechtová.
 
Příjemcem dotace v podprogramu Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů je výhradně obec, jejíž záměry bezbariérových tras v podobě projektů byly schváleny Řídicím výborem Národního rozvojového programu mobility pro všechny. V rámci podprogramu Euroklíč mohou žádat nevládní neziskové organizace, které budou zajišťovat realizaci mezinárodní projektu Euroklíč.
 
Přehled podprogramů:

Podprogram Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů je určen na podporu akcí zaměřených na:

  • odstraňování bariér při vstupu do budov a výstupu z budov,
  • odstraňování bariér uvnitř budov,
  • bezbariérové úpravy WC a sociálních zařízení ve veřejných prostorách,
  • pořizování a aplikace zdvižných a transportních technologií a systémů.

 Podprogram Euroklíč je určen na podporu akcí zaměřených na:

  • pořízení sociálních a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.) na celém území ČR, které budou osazeny jednotným eurozámkem
  • nákup a instalaci eurozámků do vybraných budov ve vlastnictví státu, obcí a zařízení, nákup příslušné sady euroklíčů
  • zajištění správy a údržby euroklíčů a eurozámků po dobu udržitelnosti akce.

Výzvu včetně znění jednotlivých podprogramů naleznete na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj zde.

Zdroj: MMR

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.