MŠMT - Podpora žáků se zdravotním postižením I - výzva

19.08.2016 11:33

Cílem výzvy je umožnit začleňování dětí a  žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných škol. Stěžejní je maximální rozvoj dítěte a žáka, kterému škola musí být schopna zajistit vhodné podmínky pro vzdělávání.

  • Datum zahájení - ukončení příjmu žádostí: 9.8. - 2.12.2016 do 14:00 hodin
  • Forma podpory: 5.000.000,- Kč - 25.000.000,- Kč
  • Oprávnění žadatelé: VŠ, soukromé VŠ, soukromoprávní subjekty (spolek, ústav, o.p.s., nadace, registrovaná církev, školy, školská zařízení, organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu, územně samosprávní celky a jejich příspěvkové organizace, dobrovolné svazky obcí)

Aktivity a další informace ve výzvě zde.

Zdroj a více informací: MŠMT

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.