MŠMT vyhlašuje neinvestiční dotační program "Podpora zabezpečení škol a školských zařízení"

23.02.2015 10:50

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy vydává Minimální standard bezpečnosti a zároveň vyhlašuje neinvestiční dotační program "Podpora zabezpečení škola školských zařízení".

MŠMT vydává Minimální standard bezpečnosti, který je metodickým  doporučením k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů v budovách škol, školských zařízení a v areálech škol a školských zařízení k nim náležejícím.

K podpoře zajištění ochrany budov ministerstvo vyhlašuje neinvestiční dotační program "Podpora zabezpečení škol a školských zařízení". Účelem programu je zajištění dostatečného zabezpečení budov právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení v souladu s Metodickým doporučením k bezpečnosti dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních.

Oblast podpory:

  • nákup bezpečnostních prvků (dveří, zámků, kamer, závor, oplocení, osvětlení, záznamové techniky),
  • montážních prací (ve vztahu k nakoupeným bezpečnostním prvkům),
  • drobné stavební úpravy (ve vztahu k nakoupeným bezpečnostním prvkům),
  • drobné terénní úpravy (např. k zajištění lepší viditelnosti na přístupovou komunikaci) atp.
Žadatelé: 
 
  • právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzděláváním, bez ohledu na zřizovatele

Žádost lze podávat do 3. dubna 2015 do 15:00 hodin.

Více informací zde: https://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/minimalni-standard-bezpecnosti-a-vyhlaseni-neinvesticniho?lang=1&ref=m&source=email

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.