MŠMT vyhlašuje rozvojový program "Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2015"

23.02.2015 10:26

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje pro rok 2015 rozvojový program ve vzdělávání.

Cílem programu je poskytnout právnickým osobám vykonávajícím činnost školy všech zřizovatelů neinvestiční finanční prostředky na nákup učebních pomůcek kompenzačního a rehabilitačního charakteru pro podporu přístupu ke vzdělávání dětí a žáků se zdravotním postižením v předškolním, základním a středním vzdělávání.

Kompenzační učební pomůcky pomáhají žákům se zdravotním postižením usnadnit přístup ke vzdělávání, vyrovnávají jeho znevýhodnění dané konkrétním zdravotním postižením a podporují úspěšnost jeho vzdělávání.

Kompenzační pomůcky:

  • prostředky informační technologií (hardware, software, výukové programy)
  • polohovací nábytek
  • technické výukové pomůcky
  • pomůcky usnadńující samostatný pohyb žáka
  • optoelektronické pomůcky
  • stimulační a specifické didaktické pomůcky

Mezi kompenzační učební pomůcky nepatří běžné učebnice

Žadatelé:

  • školy a školská zařízení zřizované krajem, obcí či svazkem obcí
  • soukromé školy
  • právnické osoby vykonávající činnost škol, které zřizuje MŠMT
  • církevní školy

Žádosti o dotaci lze předkládat do 5. března 2015.

Více informací zde: https://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/kompenzacni-pomucky-1

 

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.