MŠMT vyhlašuje rozvojový program "Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2015"

25.02.2015 07:05

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje pro rok 2015rozvojový program ve vzdělávání.

Cílem tohoto programu je poskytnout právnickým osobám vykonávajícím činnost školského poradenského zařízení všech zřizovatelů poskytnout neinvestiční finanční prostředky určené na nákup diagnostických nástrojů zaměřených na diagnostiku kognitivních schopností dětí, žáků a studentů, využitelných při rozhodování o zařazení žáka do vhodného vzdělávacího programu.

Dotace může být poskytnuta na zakoupení diagnostických nástrojů:

  • metoda diagnostiky intelektu
  • metoda dynamické diagnostiky
  • deficity dílčích funkcí
  • ostatní metody - školní připravenost, exekutivní funkce, dílčí dovednosti, speciálně pedagogické a intervenční  pomůcky
  • test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky
  • matematické předpoklady dětí v mladším školním věku
  • baterie gramotnostních dovedností pro žáky 2.-5. ročníků ZŠ

 

Žadatelé:

  • školská poradenská zařízení zřizovaná krajem, obcí nebo svazkem obcí
  • soukromá školská poradenská zařízení
    Žádosti je možné předkládat do 5. března 2015
    Více informací zde: https://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/diagnosticke-nastroje

 

 

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.