MŽP vyhlašuje prostřednictvím SFŽP ČR LIX. výzvu

11.03.2014 08:23

Žádosti o podporu v rámci LIX. výzvy jsou přijímány od 5. března do 30. května 2014 v následujících oblastech podpory:

Oblast podpory 2.1 - Zlepšení kvality ovzduší

  • 2.1.1. Snížení imisní zátěže ze zdrojů v objektech nenapojených na CZT
  • 2.1.2. Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí z energetických systémů včetně CZT
  • 2.1.3. Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů

Více informací naleznete na https://www.opzp.cz/clanek/254/2229/tri-nove-vyzvy-opzp/    

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.