MŽP vyhlásilo 9. výzvu pro oblast enviromentálního vzdělávání

27.11.2014 08:07

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje 9. výzvu pro předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství na podporu zkvalitnění a modernizace služeb v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství. 

Dne 25. listopadu 2014 ministr životního prostředí podepsal Dodatek č. 23 ke Směrnici MŽP č. 6/2010 o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR, kterým se vydává nový text Příloh III  pro Program podpory environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství.

Příjem žádostí probíhá od 26. listopadu 2014 do 27. února 2015.

Alokovaná částka činí 20 mil. Kč.

Více informací naleznete na https://www.sfzp.cz/clanek/193/2441/ministerstvo-vyhlasilo-9-vyzvu-pro-oblast-enviromentalniho-vzdelavani/

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.