MŽP vyhlašuje prostřednictvím SFŽP ČR LX. výzvu

11.03.2014 09:00

Žádosti o podporu v rámci LX. výzvy jsou přijímány od 5. března do 30. dubna 2014 v následujících oblastech podpory:

Oblast podpory 3.1 - Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání
OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny

  • 3.1.1. Výstavba a      rekonstrukce zdrojů tepla využívajících OZE

Oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry

  • 3.2.1. Realizace úspor energie
  • 3.2.2. Využívání odpadního tepla

Více informací naleznete na https://www.opzp.cz/clanek/254/2229/tri-nove-vyzvy-opzp/  

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.