Na podporu bydlení je připraveno v příštím roce 411 milionů korun

20.10.2016 07:18

Ministerstvo pro místní rozvoj dnes vyhlásilo výzvu na předkládání žádostí o dotaci z programu Podpora bydlení. V celkem čtyřech podprogramech lze žádat o prostředky na regeneraci sídlišť, vznik podporovaných bytů, výměnu olověných rozvodů nebo pořízení výtahu a bezbariérových přístupů do bytových domů. Žádosti je možné podávat od 18. října 2016. Ze státního rozpočtu je k dispozici celkem 411 milionů korun.

„Dotace budou poskytovány na zvýšení dostupnosti bydlení a také jeho kvalitu. V praxi to pak bude znamenat, že obce mohou získat podporu na výstavbu a rekonstrukci dopravní a technické infrastruktury nebo třeba na úpravu odpočinkových a rekreačních ploch na sídlišti. Pro vlastníky, spoluvlastníky bytových domů a společenství vlastníků jednotek na výměnu olovněných rozvodů či na výstavbu výtahů a bezbariérové úpravy umožňující lepší přístup do bytového domu. Výzva bude otevřena až do třicátého prosince, žadatelé by však rozhodně neměli podcenit čas určený na přípravu projektu,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
 
Jedná se o následující soubor podprogramů:
Podpora regenerace sídlišť
Podporované byty
Podpora výměny domovních olověných rozvodů
Bytové domy bez bariér
 
Žádosti o podporu se podávají prostřednictvím elektronického formuláře a následně písemně včetně povinných příloh do podatelny ministerstva. Projekt je nutné podat nejpozději do 30. 12. 2016. Více informací zde.
 
Z důvodu větší informovanosti pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj semináře, jejichž cílem je seznámit žadatele s podmínkami vyhlášených podprogramů a dalšími informacemi důležitými pro podání žádosti a samotnou realizaci akce. Semináře se uskuteční v pondělí dne 7. 11. 2016 a ve čtvrtek dne 24. 11. 2016 jsou bezplatné a podrobnější informace získáte     zde.

Více informací zde.

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.