Nadace ČEZ vyhlašuje grantové řízení Zaměstnanecké granty pro rok 2015

04.03.2015 14:27

Grantové řízení Zaměstnanecké granty se řídí Podmínkami grantového řízení Zaměstnanecké granty a Grantovými pravidly Nadace ČEZ.

Zaměření: Grantové řízení Zaměstnanecké granty je určeno na podporu neziskových organizací, ve kterých sami aktivně ve svém volném čase působí  zaměstnanci ČEZ, a. s. a integrovaných dceřiných společností v České republice.

Žadatel: Žadatelem může být pouze nezisková organizace, kterou písemně doporučí zaměstnanec Skupiny ČEZ dle Podmínek grantového řízení a která nebyla příjemcem nadačního příspěvku v Zaměstnaneckých grantech pro rok 2014. Každý žadatel může podat v grantovém řízení Zaměstnanecké granty pouze jednu žádost.

Výše nadačního příspěvku: Maximální výše příspěvku je 30 000,- Kč.

Termín pro podání žádosti: 7. dubna 2015

Více informací vč. podmínek grantového řízení zde.

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.