Nadace Občanského fóra - 17. ročník grantového programu Památky a zdraví

30.05.2014 13:55

V tomto programu mohou žádat o grant sdružení / spolky nebo ústavy, obecně prospěšné společnosti, nadace, nestátní zdravotnická zařízení a církevní právnické osoby poskytující sociální a zdravotní péči, která provozují nebo chtějí provozovat svoji činnost v budovách s charakterem kulturních památek. Přihlášený projekt musí přispět ke zlepšení prostředí a životních podmínek osob, kterých se tato činnost týká. Účastníky grantového programu nemohou být právnické osoby založené za účelem podnikání.

Přihlášené projekty musí být realizovány v období říjen 2014 - listopad 2015 včetně a to pouze v objektech, které jsou zapsány v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek a s jejichž obnovou nebo úpravou bude projekt přímo spojen.

Projekt musí být předložen  do 30. června 2014.

Více na https://www.nadaceof.cz/jak-pozadat-2  

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.