Nadace Občanského fóra - 18. ročník grantového programu Opomíjené památky

30.05.2014 13:53

Program podporuje záchranu opomíjených památek v České republice prostřednictvím občanských iniciativ.

O grant si mohou zažádat pouze právnické osoby, za předpokladu, že prokáží iniciativu při péči o památku. (např. regionální nadace / nadační fondy, sdružení / spolky nebo ústavy, církevní právnické osoby poskytující sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby. Příspěvkové organizace musí prokázat svojí finanční spoluúčast minimálně 50%).

Přihlášené projekty musí být realizovány v období říjen 2014 - listopad 2015 včetně. O grant nelze žádat opětovně na projekty podpořené v minulých letech!

Výše poskytnutého grantu je maximálně 60 000 Kč. Jedná se o nadační finanční příspěvek účelově vázaný.

Uzávěrka pro příjem žádostí je 30. června 2014.

Více informací na https://www.nadaceof.cz/jak-pozadat

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.