Nadace Partnerství - Výsadba stromů - obce a školy

22.05.2014 11:51

Nadace Partnerství - Výsadba stromů - obce a školy

Zlepšete vaše životní prostředí. Vysaďte společně stromy, které vám později poskytnou čistější vzduch, příjemný stín i hezčí místo k procházkám. V našich podmínkách prospívají domácí druhy stromů - lípy, duby, javory. Tradiční jsou nás také ovocné stromy. Právě výsadby těchto druhů za účasti místních obyvatel při sázení podporujeme. Ještě důležitější než vlastní sázení je následná péče o sazenice, aby byly zdravé a bezpečné i pro další generace.

Závazek následné péče po dobu minimálně 5 let je proto u těchto grantů povinný.

Max. výše grantu: 30.000,-- Kč

Uzávěrka: 13. 8. 2014

Více na https://www.nadacepartnerstvi.cz/Granty/Aktualni-vyzvy/Vysadba-stromu-obce-a-skoly


Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.