Nadace Proměny - Program parky

15.01.2015 10:21

Zaměření podpory:

 • obnova nebo založení veřejného prostranství: městské parky, parkově upravené plochy, veřejně přístupné zahrady a rekreační zeleň

Žadatelé:

 • města s více než 8 000 obyvateli
 • městské obvody a městské části s vlastními orgány samosprávy bez omezení

Podmínky:

 • včasné předložení žádosti, která obsahuje řádně vyplněný formulář žádosti o nadační příspěvek, projektový záměr a další povinné přílohy, není nutné mít zpracovaný architektonický návrh nebo projektovou dokumentaci
 • finanční spoluúčast min. 10% z celkových nákladů na realizaci projektu
 • vyřešené majetkoprávní vztahy k dotčenému území, které neomezují jeho dostupnost ani realizaci projektového záměru
 • zapojení místních obyvatel do přípravy a realizace projektu
 • splnění místních obyvatel do přípravy a realizace projektu
 • splnění dalších kritérií, které definuje grantová výzva

Co zahrnuje nadační podpora:

 • finanční příspěvek (grant)
 • odborná konzultační podpora
 • metodika pro realizaci projektu
 • organizace architektonické soutěže
 • pomoc se zapojováním místní veřejnosti během celého projektu
 • komunikační podpora
 • semináře, konference, příklady dobré praxe

Na co je určen grant:

 • úvodní zapojení místní veřejnosti (zjištění potřeb a přání uživatelů parku)
 • organizace architektonické soutěže
 • zpracování projektové dokumentace
 • veřejná zakázka na výběr dodavatele
 • stavební a vegetační úpravy
 • navazující údržba

Podmínky čerpání nadační podpory zde.

Zde je možné inspirovat se při přípravě i realizaci projektu.

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.