Nízkoemisní a bezemisní vozidla

04.05.2016 10:11

K čemu je dotace určena?

  • Podpora zlepšení ekologie provozu veřejné dopravy prostřednictvím
  1. pořízení nízkoemisních či bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu

Příklad podporovaných aktivit:

  • pořízení nových autobusů na pohon CNG nebo LNG vč. plnících stanic
  • pořízení nových drážních vozidel - tramvají a trolejbusů

Oprávnění žadatelé:

  • kraje a obce
  • dopravci ve veřejné dopravě

Výše dotace:

  • 85 - 90 % z uznatelných nákladů

Ukončení příjmu žádostí:

  • 29. 7. 2016
Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.