Norské fondy program CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“

16.06.2014 14:57

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel programu ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví -
Partnerem programu vyhlašuje dne 12. června 2014 výzvu k předkládání žádostí o rant na individuální projekty z Norských fondů v rámci programu CZ11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví", aktivity I. Psychiatrická péče se změřením aktivit potencionálních individuálních projektů - žádostí o grant -
do oblastí specifikovaných níže.

AKTIVITA I. "Psychiatrická éče"

Podpořeny budou projekty, které přispějí k zajištění implementace komplexního systému ucelené rehabilitace v péči o dlouhodobě psychiatricky nemocné pacienty.

Termín uzávěrky: do 29. 8. 2014

AKTIVITA II. "Péče o děti"

Globálním cílem této oblasti je¨zlepšení zdravotního stavu dětské  populace prostřednictvím prevence. Obě
aktivity jsou zaměřeny na podporu preventivních aktivit, a to jak na primární (dětské úrazy), tak na sekundární a terciární (dětské úrazy, předcházení následkům zdravotních problémů).

Aktivita bude naplněna prostřednictvím následujících sub-aktivit:

 II.a Prevence dětských úrazů

 II.b Prevence následků onemocnění a zdravotních problémů v dětském věku

Termín uzávěrky: do 15. 8. 2014


Více na https://www.eeagrants.cz/cs/programy/norske-fondy-2009-2014/cz11-verejne-zdravi/cz11-vyzvy/2014/vyhlaseni-vyzvy-k-predkladani-zadosti-o-1300

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.