Nový zákon o veřejných zakázkách nabyde účinnost 1. 10. 2016

10.05.2016 08:40

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, byl 29. 4. 2016 publikován ve Sbírce zákonů. Účinnosti tak nabyde 1. října 2016. Jde o zcela novou moderní normu, která dává zejména starostům a menším zadavatelům širší možnosti, ale také více odpovědnosti. Ministerstvu pro místní rozvoj se zákon podařilo prosadit po roce a půl intenzivních legislativních prací.

K nejdůležitějším změnám v novém zákoně patří zejména:

  • nová přehledná systematika – od obecných pravidel ke konkrétním (není potřeba pročítat celý zákon, jen relevantní pasáže)
  • možnost efektivně reagovat na situace vzniklé v průběhu zadávacího řízení
  • flexibilita podlimitního režimu
  • odstranění zbytečné administrativy
  • posílení odpovědnosti zadavatele
  • regulace soutěže mezi dodavateli, nikoli celého investičního procesu
  • podpora výběru vítězné nabídky na základě kvalitativních ukazatelů
  • zpřísnění a doplnění pravidel oproti směrnici v zásadních oblastech (změny smlouvy do hodnoty 30 % předpokládané hodnoty kumulativně po odečtení méně prací)
  • zjednodušení formulářů pro uveřejňování
  • zrychlení a zefektivnění přezkumných řízení u ÚOHS.

Zdroj

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.